Co to jest Esberitox N

co to jest esberitox

Leczenie powinno być rozpoczęte jak najszybciej, tj. przy wystąpieniu pierwszych objawów i kontynuowane aż do ich ustąpienia, jednak nie dłużej, niż 10 dni.

Dawkowanie:

  • Dzieci od 4 do 6 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie
  • Dzieci od 6 do 12 lat: 2 tabletki 3 razy dziennie
  • Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 tabletki 3 razy dziennie

U dzieci poniżej 12 lat przed zastosowaniem leku zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.